You are currently viewing آخرین قیمت پیاز زعفران تازه درجه یک
عرضه اینترنتی پیاز زعفران باکیفیت ایرانی

آخرین قیمت پیاز زعفران تازه درجه یک

پیاز زعفران درجه یک که تازه از خاک بیرون آمده است، دارای قیمتی متغیر است که بستگی به چند مورد دارد و برای آگاهی از آخرین قیمت آن، باید از اواخر اردیبهشت ماه اقدام نمود.
زعفران گیاهی است که تنها یکبار و در آبان ماه برداشت می شود. زمان کشت این محصول با بسیاری از گیاهان متفاوت است. پیازهای زعفران در فصل تابستان به خواب می روند و فصل برداشت و کشت آغاز می شود. پیازها، غده های توپری هستند که بسته به سالی که در خاک بوده، مرغوبیت دارد. پیازها باید تازه و درجه یک باشد تا باردهی خوبی را برای کشاورزان ایجاد کند. برای اطلاع از آخرین قیمت پیاز، باید فصل کشت، اقدام کرد. نکته مهم این است که قیمت پیاز نیز ثابت نبوده و در طول فصل متفاوت است.

منبع: بازار زعفران ایران