You are currently viewing آشنایی با نحوه کشت پیاز زعفران
آشنایی با نحوه کشت پیاز زعفران

آشنایی با نحوه کشت پیاز زعفران

کشاورزانی که به دنبال آشنایی با نحوه کشت پیاز زعفران هستند، می توانند با همکاران ما در تماس باشند.
زعفران گیاهی است که مناسب کشت در مناطق گرم و خشک است. این محصول گیاه کم آبی است و در فصول بحرانی بهار و تابستان، نیاز چندانی به آبیاری ندارد. زعفران به وسیله پیاز خود رشد می کند. در واقع کشاورزان باید پیاز را در فصل خواب آن، یعنی اردیبهشت تا انتهای شهریور تهیه کنند. این پیاز دارای کیفیت های مختلفی است که بازار زعفران ایران درصدد همکاری با کشاورزان برای تامین بهترین نوع پیاز می باشد.