You are currently viewing بازار خرید پیاز زعفران اعلا مرغوب
پیاز زعفران

بازار خرید پیاز زعفران اعلا مرغوب

بازار خرید پیاز زعفران اعلا مرغوب فروش فوق العاده این محصول را آغاز نموده است و با قیمت مناسب به مشتری عرضه می نماید.
برای داشتن زعفران مرغوب باید ابتدا بذر درجه یک و تست شده خریداری نمود بعد اقدام به کشت نمود تا در همان سال اول کشت نتیجه بدهد.
هنگام خرید پیاز زعفران به این نکته توجه داشته باشید که پیاز خریداری شده اگر خیس باشد حتما در زمین خیس بکارید واگر خشک باشد در مزرعه خشک آبیاری نشده بکارید.
در هر دو صورت بعد از کاشت یک هفته تا دو هفته بعد، زمین زیر کشت زعفران را آبیاری نمایید.
بازار پیاز زعفران که محصول درجه یک عرضه می نماید قیمت مناسبی برای کالای خود اعلام کرده که باصرفه و مناسب است.
پیاز زعفران مرغوب مطمئنا زعفران مرغوبی هم به بار خواهد داد چرا که تا بذر آن اعلا و خوب نباشد نباید انتظار محصول خوبی هم داشت.
برای خرید پیاز زعفران به صورت کلی یا جزئی با ما تماس بگیرید.
منبع: بازار زعفران ایران