You are currently viewing بازار فروش پیاز زعفران باکیفیت ایرانی
پیاز زعفران

بازار فروش پیاز زعفران باکیفیت ایرانی

پیاز زعفران ایرانی از انواع باکیفیت این محصول در بازار می باشد که با نزدیک شدن به فصل کاشت آن در منطق گرمسیری، خرید و فروش آن به صورت مستقیم با قیمت بسیار مناسبی آغاز شده است.
یکی از ادویه های با ارزش و گران قیمت ایرانی، زعفران می باشد که در مناطق کویری ایران به میزان انبوهی تولید شده و به دیگر کشورها نیز ارسال می شود، به همین دلیل انواع پیاز زعفران مرغوب و باکیفیت در این مناطق خرید و فروش می شود.
شهرهای گرمسیری ایران از جمله خراسان، فارس، اصفهان و کرمان مناطق بی نظیری برای پرورش زعفران می باشد که از زمان های قدیم کشاورزان این منطقه اراضی زیادی را زیر کشت این محصول قرار داده اند و امرار معاش بیشتر کساورزان این شهرها از طریق تولید زعفران می باشد.
همانطور که می دانید تنها راه تکثیر زمین های زعفران از طریق کاشت بنه و پیاز آن می باشد که از این رو با آغاز مرداد که فصل کاشت پیاز می باشد خرید و فروش این محصول رونق پیدا کرده و کشاورزان به فکر تهیه نوع با کیفیت و مرغوب پیاز زعفران می باشند.

منبع: بازار زعفران ایران