You are currently viewing بررسی امکان خرید و صادرات پیاز زعفران خراسان

بررسی امکان خرید و صادرات پیاز زعفران خراسان

صادرات پیاز زعفران چگونه ممکن است؟ آیا می توان پس از خرید این محصول آن را صادر نمود؟ بررسی امکان انجام این امر بر عهده کدام نهاد مسئول است؟
زعفران محصولی است که اصالت ایرانی داشته و کشاورزان از دیر باز به کشت این محصول مشغول بوده اند.
امروزه با توجه به صنعتی شدن کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت زعفران، تولید این محصول به صورت چشم گیری افزایش پیدا کرده و شاهد آن هستیم که زعفران ضمن تولید در خراسان در دیگر نقاط کشور نیز تولید می شود.
در این مقاله منظور از صادرات پیاز زعفران، ارسال محصول به کشور دیگر نیست، بلکه فروش محصول به مشتریانی در دیگر استان های کشور می باشد.
صادرات پیاز زعفران به کشور های دیگر ممنوع بوده و قاچاق محسوب می شود، از سویی با اندکی تفکر می بینیم که اگر هم کسانی هستند که این کار را انجام می دهند، دید کوتاه بینانه ای داشته و اگر چه در کوتاه مدت به سود اقتصادی می رسند، اما در طولانی مدت تیشه به ریشه خود و اقتصاد بسیاری از کشاورزان فعال در این صنعت می زنند.
پس از خرید پیاز زعفران در صورتی که مجوز برای حمل از جهاد کشاورزی مبدا و مقصد وجود داشته باشد، اما این وجود دارد که پیاز به دیگر استان های کشور صادر شود.
روش کار به این صورت است:
کشاورز در ابتدا به جهاد کشاورزی شهر خود مراجعه می کند و پس از تایید زمین توسط کارشناس، نامه ای تحت این عنوان که کشاورز چه مقدار پیاز نیاز دارد، به جهاد شهر فروشنده پیاز زعفران ابلاغ می شود، کشاورز پس از مراجعه و خرید پیاز زعفران، اقدام به اظهار پیاز خود و گرفتن تاییدیه به جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه کرده و با اخذ مجوز پیاز زعفران را به خود به شهر مورد نظر می برد.
لازم به ذکر است که کشت پیاز زعفران نیز زیر نظر کارشناس صورت می گیرد.