تولید بهترین پیاز زعفران در مزارع زنجان

زنجان یکی از مناطق زیر کشت زعفران است، که تولید بهترین پیاز زعفران هم در این منطقه انجام می گیرد.
استان زنجان پتانسیل بسیار خوبی برای کشت و تولید بالای زعفران دارد. زعفران خوب و مرغوب تولید شده در زنجان خریداران مخصوص به خود را داشته و در خود استان و همچنین استانهای همجوار و استان تهران هم بازار خوبی دارد. این منطقه از نظر تولید پیاز زعفران هم بسیار پیشرفت کرده و سالانه مقدار زیادی پیاز، از استان زنجان به نواحی دیگر کشور رفته و در توسعه کشت زعفران مورد استفاده قرار می گیرد. پیاز زعفران زنجان با کیفیت و قیمت مناسب هم اکنون برای خرید عموم وجود دارد.
منبع: بازار زعفران ایران