You are currently viewing تولید بهترین پیاز زعفران شیراز
تولید بهترین پیاز زعفران شیراز

تولید بهترین پیاز زعفران شیراز

اگر در استان فارس و یا نواحی دیگری از کشور فعالیت دارید، و اگر می خواهید بهترین پیاز زعفران ایران را از مرکز تخصصی تولید آن خرید کنید، بازار پیاز زعفران شیراز در خدمت شماست.
شیراز و اکثر نقاط استان فارس از مهمترین مناطق تولید زعفران در ایران به شمار می روند، و به دلیل آب و هوای مطلوب و خاک مناسب زعفران این منطقه مرغوب می باشد.
در کنار زعفران، پیازهای زعفران مرغوب و درشتی در این منطقه برداشت می شوند که کاملا بی آفت و پربازده می باشند.

فروش پیاز زعفران شیراز

مرکز تخصصی تولید بهترین پیاز زعفران شیراز، این محصول را در سرتاسر ایران عرضه می دارد.
منبع: بازار زعفران ایران