You are currently viewing خرید بهترین پیاز زعفران خراسان رضوی
خرید بهترین پیاز زعفران خراسان رضوی

خرید بهترین پیاز زعفران خراسان رضوی

کشاورزان برای کشت پیاز زعفران در تمامی مناطق کشور می توانند از طریق بازار زعفران ایران، بهترین پیاز زعفران خراسان رضوی را خرید نمایند.
استان خراسان رضوی مهد پرورش و رویش گل های زعفران است. بیش از ۸۰درصد سطح کشت زعفران در این استان و استان خراسان جنوبی قرار دارد. امروزه استان های زیادی خواهان کشت زعفران هستند. زیرا این محصول، جایگزین مناسبی برای دوره های کمبود آب است. دغدغه اصلی برای کاشت زعفران، تهیه پیاز مرغوب است. بازار زعفران ایران این نوید را به کشاورزان محترم سراسر کشور می دهد که بهترین پیاز زعفران خراسان رضوی و جنوبی را با مناسبترین قیمت در اختیار آنها قرار خواهد داد.