You are currently viewing خرید و فروش پیاز زعفران درجه یک مرغوب
خرید و فروش پیاز زعفران درجه یک مرغوب

خرید و فروش پیاز زعفران درجه یک مرغوب

پیاز زعفران درجه یک و مرغوب برای کشت در سراسر کشور، آماده فروش می باشد. این محصول با کیفیت بالا در اختیار خریداران قرار می گیرد.
پیاز زعفران، بنه های درشت و توپری هستند که عامل اصلی رویش گل های بنفش زعفران بوده و از اواسط اردیبهشت تا انتهای تابستان، کشت آن انجام می شود. کشاورزان برای داشتن زمین کشاورزی زعفران، باید به نکات متعددی توجه کنند که برخی از آنها به شرح زیر است.
آماده سازی زمین کشاورزی قبل از کشت پیاز زعفران
نحوه صحیح کشت پیاز
نحوه آبیاری در سال اول و همچنین در طول دوره ۷ ساله
نحوه کوددهی و رسیدگی های لازم به زمین
نحوه چیدن گل های زعفران در اواسط پاییز
و …