You are currently viewing خرید و فروش پیاز زعفران مرغوب قاین
خرید و فروش پیاز زعفران مرغوب قاینات

خرید و فروش پیاز زعفران مرغوب قاین

خرید و فروش پیاز زعفران قاینات به دلیل مرغوبیت در اواخر بهار و اوایل تابستان رونق بالایی به خود می گیرد.
از آنجایی که بهترین زعفران ایران از دشت های زعفران خیز قاینات برداشت می شود، پیاز زعفران این خطه نیز مشتریان پرو پاقرص زیادی دارد. فروش پیاز زعفران در هر سال با آغاز شدن فصل کاشت و کمی قبل از آن به اوج خود می رسد. در بهترین حالت بهتر است پیاز های خارج شده از زمین طی ۴۸ ساعت کاشته شوند و چنانچه نیاز به نگهداری طولانی مدت باشد. لازم است تا پیاز ها در مکان های خشک بدور از رطوبت و گرما نگهداری شوند.
منبع:www.iransaffron.co