You are currently viewing خرید پیاز گل زعفران قائنات اصیل
خرید پیاز گل زعفران قائنات اصیل

خرید پیاز گل زعفران قائنات اصیل

به دلیل شرایط خاص کشت افرادی که قصد خرید پیاز گل زعفران اصل قاینات را دارند می توانند از ۲۰ اردیبهشت تا پایان آبان ماه اقدام نمایند.
شرایط آب و هوایی و خاص ایران همه استان ها را به مکانی برای کاشت و برداشت طلای سرخ مبدل نموده است. تنها در شمال و جنوب که هوا در بیشتر مواقع شرجی می شود. کشاورزان باید از پیاز در طول تابستان به درستی نگهداری نمایند تا رطوبت زیاد به آنها نرسد. چرا که رطوبت بیش از حد موجب پوسیدگی پیار می گردد. برای هر متر مربع از زمین میزان یک کیلوگرم پیاز لازم است که به طور میانگین شامل۱۲۰-۱۴۰ عدد می شود. بر این اساس برای هر ۱۰۰۰ متر، یک تن و برای هر هکتار ده تن پیاز مرغوب مورد نیاز می باشد.
منبع: www.iransaffron.co