You are currently viewing زمان کاشت پیاز زعفران اعلا در خراسان
پیاز زعفران

زمان کاشت پیاز زعفران اعلا در خراسان

به نظر شما بهترین زمان کاشت پیاز زعفران چه موقع می باشد؟ آیا در استان خراسان با توجه به زعفران مرغوبی که تولید می شود، پیاز زعفران آن نیز اعلا و با کیفیت است؟
زعفران یکی از گیاهان گرمسیری ایران می باشد که در استان های خراسان، اصفهان و فارس از زمان های بسیار دوری کشت می شده و در این بین استان خراسان، بهترین و بیشترین تولید زعفران، در ایران را بر عهده دارد زیرا کشاورزان این منطقه از اجداد خود بهترین نحوه احداث و تکثیر زمین زعفران را فرا گرفته اند.
تکثیر زعفران تنها از راه کاشت پیاز زعفران امکان پذیر می باشد از این رو استان خراسان که زعفران مرغوبی دارد، به طور حتم پیاز آن نیز با کیفیت می باشد. با توجه به اینکه زعفران گیاه پاییزی می باشد برای این که گل دهی زمین به زمستان نکشد بهتر است که کاشت زمین زعفران را زودتر آغاز کرد، که در خراسان با توجه به آب و هوایی که دارد این عملیات از تیر ماه آغاز می شود و تا مهر ماه امکان پذیر است.
کشاورزان بعد از آماده کردن زمین باید پیاز زعفران درجه یکی تهیه کنند که سایت زعفران ایرانی در حال حاظر آمادگی توزیع این محصول را به تمامی نقاط کشور دارد بعد از آن عملیات کاشت آغاز می شود که این عملیان به دو صورت امکان پذیر می باشد ودر ادامه به آن می پردازیم.

روش های کاشت زعفران

کاشت پیاز زعفران

کاشت دستی با بیل: در این روش افراد با استفاده از بیلف گودال های به عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتی متری در فاصله ۱۰ تا ۲۹ سانتی حفر می کنند و سپس فرد دیگری ۳ تا ۵ پیاز اصلاح شده کاملا سالم را در درون چاله ها به سمت بالا می گذارد و در آخر مقداری خاک روی ان می ریزند و بعد روی آن را صاف می کنند.

کاشت پیاز زعفران

کاشت با تراکتور: روش دوم در حال حاظر بیشتر مورد توجه کشاورزان می باشد زیرا عملیات کاشت پیاز زعفران سریع تر انجام می شود، در این روش گاوآهن شیارهای موازی با فاصله ۱۰ تا ۲۰ سانتی متری حفر می کند و افرادی پشت سر آن تعداد ۳ تا ۵ پیاز را در فاصله های معین می گدارند به طوری که سر پیاز ها به سمت بالا باشد و سپس با حفر شیار بعدی روی پیاز ها با خاک پوشانده می شود.
منبع: بازار زعفران ایران