You are currently viewing عرضه مستقیم پیاز زعفران قائنات درجه یک اعلا
عرضه مستقیم پیاز زعفران قائنات درجه یک اعلا

عرضه مستقیم پیاز زعفران قائنات درجه یک اعلا

اواسط اردیبهشت ماه هر سال، آغاز فصل و دوره کشت پیاز زعفران است. در همین راستا از تاریخ ذکر شده تا انتهای شهریور ماه، پیاز زعفران درجه یک و اعلا قائنات به صورت مستقیم عرضه می شود.
استان خراسان مهد پرورش و تولید زعفران است. شهر قائن یکی از شهرهای معروف در حوزه کشت زعفران به شمار می آید. همین امر سبب شده است تا زعفران و همچنین پیاز این شهر، بر سر زبان ها باشد. در کنار این شهر، شهرهایی مانند تربت حیدریه، تایباد، باخرز، گناباد، فردوس، از جمله شهرهایی هستند که کیفیت محصولات خوبی در حوزه زعفران دارند. پیاز زعفران مرغوب شامل پیازهای درشت، سالم و همچنین مهمتر از آن، دارای اقلیم خوب است. شرکت بازرگانی متین آمادگی خود را جهت همکاری با کشاورزان سطح کشور برای کشت این محصول اعلام می کند و بهترین پیاز زعفران در اختیار عزیزان قرار خواهد داد.