You are currently viewing فروشنده عمده انواع پیاز زعفران خراسان جهت صادرات

فروشنده عمده انواع پیاز زعفران خراسان جهت صادرات

مفهوم صادرات انواع پیاز زعفران چیست؟ آیا فروشنده های این محصول حاضر هستند تا بنه از کشورمان به دیگر نقاط دنیا جهت کشت ارسال شود؟
پیاز زعفران ایران به عنوان یکی از محصولاتی است که روی آن حساسیت بسیار زیادی وجود داشته و برای حمل و نقل آن از نقطه ای به نقطه دیگر می بایست گواهی های بهداشتی مربوطه از جهاد کشاورزی دریافت شود.
متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی از افراد سودجو با قاچاق پیاز زعفران به کشور افغانستان به تولید داخلی کشورمان لطمات جبران ناپذیری را وارد کرده اند.
در حال حاضر افغانستان با دارا بودن شرایط اقلیمی خوب، می تواند انواع زعفران را تولید نموده و در آینده ای نه چندان دور به یکی از رقبای ما در بازار صادرات انواع زعفران تبدیل می شود.
به عبارت ساده تر برای کسب سود های معطقی عده ای از افراد به صورت نسنجیده اقدام به این عمل نموده و تیشه به ریشه خود و تولید ملی کشورمان زده اند.
فروشنده های پیاز زعفران می بایست، دقت کنند که پیاز یک سرمایه ملی بوده و با دقت فراوان آن را در اختیار خریداران قرار دهند.
دقت به این نکته که پیاز قرار است به کجا ارسال شود، اهمیت زیادی داشته و حتی در صورتی که مشتری قصد ارسال پیاز زعفران به استان دیگری را دارد، حتما مجوز کاشت که از جهاد دریافت نموده تا اطمینان خاطر از کشت محصول در داخل مرز های کشورمان به عمل آید.
انواع پیاز زعفران که جهت صادرات به دیگر استان های کشور مورد استفاده است، وابسته به نیاز مشتری داشته و بازرگانی ما انواع پیاز زعفران را در کیفیت مطلوب برای مشتریان تهیه می کند.