You are currently viewing فروش اینترنتی پیاز زعفران در اصفهان
فروش اينترنتي پياز زعفران در اصفهان

فروش اینترنتی پیاز زعفران در اصفهان

پیاز زعفران می تواند محصول مناسبی برای کشت در استان اصفهان باشد، فروش اینترنتی این محصول و ارسال به استان اصفهان، آغاز شد.
پیاز زعفران بنه های ریزی هستند که در فصل بخصوصی کشت می شود. این محصول در اواسط بهار وارد دوره خواب خود شده و تا انتهای تابستان در این دوره به سر می برد. از این رو، بهترین زمان برای کشت آن، دوره خوابش است. در دوره خواب، پیاز، نیازی به آب نداشته و نباید آبیاری شود. از این رو، می تواند محصول بسیار خوبی برای مناطق کم آب و گرم و خشک مانند اصفهان و دیگر استان ها باشد. کشاورزان و سرمایه گذاران می توانند به صورت اینترنتی پیاز زعفران مرغوب را خرید نمایند.