You are currently viewing فروش پیاز زعفران مرغوب در کرمان
فروش پیاز زعفران مرغوب در کرمان

فروش پیاز زعفران مرغوب در کرمان

خرید و فروش از انواع باکیفیت ترین پیاز زعفران به روز شهرستان تربت حیدریه و کاشت در کرمان در اوایل فصل تابستان امکان پذیر است.
آب و هوایی که امکان کاشت زعفران در آن وجود دارد. به این صورت است که تابستان آفتاب گرم و در زمستان سرما و بارش متناسبی داشته باشد. آبیاری این گیاه در بازه های زمانی مشخص شده بسیار اهمیت دارد. و بایستی به صورت عمیق انجام شود. و یا اگر به صورت آبیاری قطره ای باشد، بایستی تایم آبیاری طولانی تر شود.
یکی از محاسن کاشت پیاز زعفران به روز این است که پیاز که در فصل زمستان زایش داشته و آماده رویش در فصل پاییز است. از این رو برداشت محصول را در فصل مربوطه و در سال اول فراهم می کند. البته بایستی این نکته را در نظر بگیرید که رطوبت ان جهت ارسال به سایر شهرهای زیاد نباشد زیرا موجب پوسیدگی می شود.

منبع: www.saffrono.ir