You are currently viewing قیمت جدید و روز انواع پیاززعفران
قيمت جديد و روز انواع پياززعفران

قیمت جدید و روز انواع پیاززعفران

پیاز زعفران به لحاظ اقلیم و سایز، دارای انواع مختلفی است که قیمت جدید و به روز آن در فصل کشت آن مشخص می شود.
بهترین زمان برای کاشتن پیاز زعفران، از اردیبهشت ماه تا شهریورماه است. پیاز زعفران دارای انواع مختلفی است. البته تقسیم بندی انواع، بر اساس اقلیم و سایز پیاز است. با فرارسیدن فصل کاشت پیاز زعفران، قیمت آن به روز و جدید می شود. به طوریکه امکان دارد، قیمت آن، مانند خود زعفران، در هر روز تغییر کند. به لحاظ قیمت، بهترین زمان برای کاشت پیاز، خرداد ماه است. افرادی که به دنبال کاشت زعفران هستید، از هم اکنون به دنبال کسب اطلاعات و مشاوره های لازم از جانب همکاران ما باشید.