You are currently viewing قیمت فروش پیازچه زعفران درشت
قيمت فروش پيازچه زعفران درشت

قیمت فروش پیازچه زعفران درشت

پیازچه زعفران درشت با قیمت استثنایی در فصل کاشت محصول، به فروش می رسد.
یکی از نکات مهم در خرید پیاز زعفران، ابعاد آن است. هرچه پیاز درشت باشد، مشخص می شود که قدمت آن بیشتر است. البته باید در نظر داشت، ابعاد درشت زعفران باید در کنار اقلیم آن مهم باشد. یعنی اگر پیاز اقلیم مناسبی نداشته اما ابعاد آن درشت باشد، به لحاظ کارشناسی، مناسب نیست. برعکس این موضوع، اگر ابعاد کوچک و اقلیم خوبی داشته باشد، می تواند محصول مناسبی برای کشت باشد. پیازچه های زعفران را با قیمت مناسب از ما بخواهید. فروش در فصل خواب پیاز و مشاوره در طول سال از فعالیت های شرکت ما است.