You are currently viewing قیمت خرید پیاز زعفران تهران
قیمت خرید پیاز زعفران تهران

قیمت خرید پیاز زعفران تهران

برای اینکه بتوانید پیاز زعفران های ممتاز نواحی مختلف ایران را از یک بازار کاملا مشترک و متعبر با قیمت عالی خرید کنید، توصیه می شود ادامه متن و پیشنهادات مرکز فروش تهران را مطالعه نمایید.
پیاز زعفران ایرانی پس از هفت الی هشت سال کشت و برداشت عفران، از زمین خارج می شود، و قابلیت آن را دارد تا در زمین های دیگر کشت شود و از آن زعفران برداشت شود. به همین دلیل این محصول در نقاط مختلف ایران خرید و فروش می شود.
بازار بزرگ زعفران ایران انواع پیاز زعفران مناطق مختلف را با قیمت مصوب می فروشد.
منبع: بازار زعفران ایران