You are currently viewing قیمت پیاز زعفران باکیفیت و درشت خراسان
قیمت پیاز زعفران باکیفیت و درشت خراسان

قیمت پیاز زعفران باکیفیت و درشت خراسان

درشت بودن پیاز زعفران، تا حد مشخصی می تواند بر قیمت آن تاثیر گذار باشد که بتواند زعفران خالص و مرغوبی را تولید نماید.
رشد زعفران به جای بذر، با پیاز انجام می شود. پیازهای زعفران غده های توپری هستند که تعدادی پوسته قهوه ای در اطراف خود می بیند. خرید پیاز زعفران باید با دقت باشد. پیازها باید تازه، خالص و حدالامکان درشت باشد. قیمت پیاز زعفران با توجه به میزان برداشت سالیانه، به صرفه بوده و توجیه اقتصادی دارد. زعفران در آب و هوای گرم و خشکی که تابستان بارندگی ندارد، بیشترین رشد را دارد. به همین دلیل دو استان خراسان رضوی و جنوبی، بیشترین سطح کشت این محصول را به خود اختصاص داده اند.
منبع: www.iransaffron.co