You are currently viewing پخش پیاز زعفران در زنجان
پخش پیاز زعفران در زنجان

پخش پیاز زعفران در زنجان

آیا می دانید زنجان یکی از قدیمی ترین و بهترین مراکز تولید زعفران در ایران بوده؟ آیا تمایل دارید به تولید زعفران در این استان بپردازید؟ آیا با بهترین مرکز پخش پیاز زعفران در زنجان، آشنایی دارید؟
زنجان منطقه ای بسیار مستعد جهت تولید زعفران بوده و بر طبق اسناد تاریخی گفته می شود که در حدود ۴ قرن پیش، زنجان بزرگترین مرکز تولید زعفران در ایران بوده است.

مرکز پخش پیاز زعفران زنجان

آب و هوای استان زنجان با استان های خراسان تفاوت چندانی ندارد و زعفران تولیدی در این منطقه کیفیت بالایی خواهد داشت.
برای تولید زعفران باید پیاز مرغوب آن را تهیه کرد. شما برای خرید انواع پیاز زعفران مرغوب می توانید از سرتاسر استان زنجان با ما تماس بگیرید.
منبع: بازار زعفران ایران