You are currently viewing پرورش خوب پیاز زعفران در هر هکتار
پیاز زعفران

پرورش خوب پیاز زعفران در هر هکتار

پیاز زعفران خوب و مرغوب در کدام مناطق از کشور ایران پرورش می یابد؟ میزانپیاز کاشته شده در هر هکتار زمین کشاورزی چقدر است؟ آیا برای کشت اینمحصول به تخصص و تجربه ی خاصی نیاز می باشد؟
با بررسی نظر بسیاری از کشاورزان و فعالان اقتصادی حوزه ی زعفران به این نتیجه رسیدیم که پرورش پیاز زعفران در مزارع کشاورزی به دلیل اینکه در مناطقی همچون خراسان آب چندانی را نمی طلبد، بسیار مثمر ثمر و خوب بوده و در سال های اخیر به این امر اهمیت فراگیری داده شده است.
این که در هر هکتار زمین چقدر پیاز زعفران کاشته می شود بستگی به شرایط محیطی و میزان انتظار محصول داشته و به همین خاطر متفاوت است. حوزه های زعفران بسیارند و می توان از جمله ی آن به امر پرورش و کشت در سطح گسترده اشاره نمود که خود یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می گردد.
منبع: بازار زعفران ایران