You are currently viewing پیاز زعفران اصلاح شده بدون قارچ گناباد
پیاز زعفران

پیاز زعفران اصلاح شده بدون قارچ گناباد

قیمت پیاز زعفران اصلاح شده در صورت خرید با حجم بالا چقدر است؟ آیا منطقه گناباد محصولات بدون قارچ و کنه و البته سالم را برای سراسر کشور ارسال می کنند؟
پیاز زعفران از موادی است که توسط یکسری تغییرات در بافت و خواص به وجود می آید و از آن طلای سرخ نیز پدید آمده و سر از زمین بیرون می آورد. مشتریان همیشه به دنبال جنس با کیفیت هستند و از کمتر کسانی دیده شده که درخواست کالای نامرغوب داشته باشند.
پیاز زعفران مرغوب پیازی است که طی مراحلی اصلاح شده باشد به عبارتی خاک گیری و بدون قارچ باشد. گناباد از مناطق تولیدی پیاز زعفران در ایران است و توسط نمایندگان فروش به مشتریان عرضه می گردد.
اغلب دیده شده که بعضی خریداران نسبت به تماس ها و برقراری ارتباطات بین خود و فروشنده حساسیت نشان می دهند و از تماس های مستقیم مانند جلسات حضوری و صوتی پرهیز کرده و از ایمیل و پیامک برای روابط استفاده می نمایند.
اگر فروشنده نسبت به این حساسیت های مشتریان واکنش مناسبی داشته باشند می توانند اعتماد آنان را جلب کرده و موجب معاملات سلسه وار گردند.
منبع: بازار زعفران ایران