You are currently viewing پیاز زعفران مرغوب خرید فروش قیمت روز

پیاز زعفران مرغوب خرید فروش قیمت روز

برای اطمینان از خرید پیاز زعفران مرغوب باید در فصل فروش آن اقدام کرد. چرا که قیمت روز آن در ایام کاشت بسیار ارازنتر تمام می شود.
بهترین وقت کشت زعفران اوایل خرداد تا اواخر تابستان می باشد. بنابراین مناسب ترین وقت خرید پیاز زعفران همین ایام است.
مرغوبترین نوع آن، پیازیست که هم به اندازه کافی رشد کرده باشد و بزرگ و هم اینکه از منطقه زعفران خیزی بدست آمده باشد.
قیمت پیاز زعفران مرغوب بستگی به اندازه آن و زمان خرید و فروش آن دارد. که مشخصا در فصل کندن و بیرون آوردن آن از زمین پایین ترین بها را خواهد داشت.
لذا عاقلانه است که از مراکز خرید و عرضه کنندگان اصلی که در محلهای تولید زعفران و پیاز آن زندگی می کنند تهیه شود تا مقرون به صرفه بوده و نتیجه آن محصول پربازده باشد.
فروش پیاز زعفران به صورت تنی انجام میگیرد و معمولا برای هر هکتار بین ۶ تا ۱۰ تِن، بسته به شرایط آب و هوایی و حاصلخیزی زمین برای زعفران، نیاز می باشد.
منبع: بازار زعفران ایران