You are currently viewing کاشت مرغوب ترین پیاز زعفران مشهد
کاشت مرغوب ترین پیاز زعفران مشهد

کاشت مرغوب ترین پیاز زعفران مشهد

فصل کاشت مرغوب ترین پیاز زعفران در سراسر ایران در مناطق کویری و خرید از شهر مشهد در اوایل فصل گرماست.
زعفران از پیاز زعفران به عمل می آید. و در واقع شیوه تکثیر آن از طریق پیاز صورت می پذیرد. گیاهان زیادی که عموما گل می دهند از طریق پیاز تکثیر می یابند. مانند سنبل که در بهار گل های زیبایی از آن می روید از طریق کاشت پیاز آن در فصل پاییز رشد می کند.
مرغوبیت پیاز زعفران موجب برداشت محصولی باکیفیت بالا می شود. شهر مشهد به عنوان یکی از شهرهای بزرگ که از طریق شهرستان ها و روستاهای اطراف پیاز زعفران خود را تامین می نماید به عنوان یکی از قطب های فروش این کالا فعالیت می نماید.
منیع: www.iransaffron.co