You are currently viewing کشت آسان و مناسب پیاز مرغوب زعفران
کشت آسان و مناسب پیاز مرغوب زعفران

کشت آسان و مناسب پیاز مرغوب زعفران

اگر به دنبال کشت آسان و مناسب پیاز مرغوب زعفران هستید، باید مشاوره های لازم قبل از کشت را از کارشناسان مربوطه کسب نمایید.
پیاز زعفران، به بنه های توپری گفته می شود که عامل رویش گل زعفران هستند. این محصول، از اوایل اردیبهشت ماه، وارد دوره خواب خود می شود و این دوره تا انتهای تابستان ادامه دارد. بهترین زمان برای کشت محصول، دوره خواب است. کشاورزان باید قبل از زمان خرید پیاز زعفران، زمین خود را آماده کنند. بهترین راه، استفاده از مشاوره های کارشناسان متخصص است. زمین زعفران نباید در سطح شیبدار باشد. زیرا بهترین نوع آبیاری، آبیاری غرقابی است.