نوشته‌ها

میزان کاشت پیاز زعفران خوب برای پیمانکاران

/
برای کاشت پیاز زعفران به چه میزان نیروی کاری نیاز است؟ آیا پ…