نوشته‌ها

فروش پیاز زعفران در تهران به صورت کیلویی

/
فروش پیاز زعفران در تهران در فصل خرید و فروش آغاز و توسط تیم فروش ب…
خاک مناسب جهت کاشت و پرورش زعفران

خاک مناسب جهت کاشت و پرورش زعفران

/
زعفران در زمین های شور، رسی یا خیلی شنی رشد نمی کند بلکه بهترین…
آب و هوای مناسب جهت کاشت زعفران

آب و هوای مناسب جهت کاشت زعفران

/
زعفران گیاهی است گرمسیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و د…