نوشته‌ها

پیاز زعفران

روش کاشت پیاز زعفران در گلدان

/
به نظر شما امکان کاشت و برداشت زعفران در گلدان وجود دارد؟ شرایط منا…