نوشته‌ها

مقدار و نوع کود برای کاشت پیاز زعفران

مقدار و نوع کود برای کاشت پیاز زعفران

/
گیاه زعفران به مواد غذایی فراوانی احتیاج دارد. از دادن کود تا…